”Den humanitära stormakten”

2014 bad UNHCR omvärlden om 55,5 miljarder kr för att kunna tillgodose 46,7 miljoner flyktingarnas basala behov såsom skydd, tak över huvudet, mat, rent vatten, mediciner, skola, … De fick hälften.

UNHCR resursbrist

Sverige UNHCR

UNHCR´s flyktinghjälp är 356 gånger mer kostnadseffektiv än Sveriges asylmottagande. 2014 hade UNHCR ansvar över 574 gånger fler människor än Sveriges asylsökande.

UNHCR Sverige kostnader

GP – Fler tvingas fly när FN minskar mathjälpen – 7 september 2015

Folkvandringarna har inte plötsligt ökat på grund av ökat våld, krig eller förföljelse. Det beror på sämre förhållanden i flyktinglägren, att det blivit lättare att ta sig genom EU:s yttre gräns och vår egen lockande signalpolitik.

”Även om kriget i Syrien skulle ta slut är 2/3 av de asylsökande inte från Syrien. Krisen har orsakats av svensk och europeisk policy, och kan bara stoppas med reformer av svensk och europeisk flyktingpolitik.”

– Tino Sanandaji

Anna Dahlberg – Låt inte Sverige gå in i väggen

Välfärdsstat och invandring

”Ekonomipristagare som sagt att fri invandring och välfärdsstat är oförenliga inkluderar Milton Friedman, Gunnar Myrdal, Friedrich Hayek, Paul Krugman, James Buchanan och Gary Becker.”

– Tino Sanandaji

Milton Friedman

“Folk kommer att segregera sig, som de redan gör nu, i skolor och bostadsområden. Ojämlikheten kommer att bli enorm och få Sverige att se ut som Mexiko eller Brasilien. USA kommer att likna Skandinavien i jämförelse. Det kommer inte att bli inbördeskrig, det är en barnslig prognos. Sverige kommer fortfarande vara ett samhälle med högt kvalificerad arbetskraft och storföretag. Men det uppstår en gigantiskt underklass, på det sätt man ser i Latinamerika. Det är Sveriges framtid.”

– Tino Sanandaji (vid oförändrad svensk flyktingpolitik)

En intervju med Tino Sanandaji

”Vi ser för närvarande ett storskaligt haveri för svensk och europeisk flyktingpolitik. Svensk flyktingpolitisk debatt är närmast bisarr eftersom okunskap, naivitet och verklighetsflykt fått breda ut sig. Välfärdssystemet kommer inte överleva med dagens flyktingpolitik. Många av de som engagerar sig för flyktingar är unga och förstår inte konsekvenserna av den politik som nu håller på att bryta samman.”

– Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet

”Upp till 190 000 asylsökande väntas till Sverige i år. Det är mer än ett helt Uppsala – Sveriges fjärde stad. Bara sedan augusti har det anlänt ungefär 60 000 asylsökande. Ett helt Halmstad.

Tyvärr kan vi inte förvänta oss något nytt Uppsala eller Halmstad. Sverige är sämst i OECD när det gäller att integrera invandrare på arbetsmarknaden…//…

Mycket talar i stället för att de nyanlända kommer att förpassas till utanförskap. Med mer än 1 000 asylsökande om dagen skapas ett par Rosengård, Bergsjön eller Fisksätra i månaden.”

– Per Gudmundson

Per Gudmundson – Svenska Dagbladet – God Morgan Johansson

Integration / Assimilering

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan individ och grupp. En individ representeras inte av sin folkgrupp, men en folkgrupp representeras av dess individer. 

”När vi lyfter exempel på lyckad integration från Zlatan, Drottningen till entreprenörer och akademiker så visar det sig, om man skrapar bara lite på ytan, att vi oftast menar assimilation.”

– Hanif Bali

Hanif Bali – Lögnen om att vi gillar olika

Parallellsamhällen har sakta växt fram i Sveriges förorter de senaste 25 åren. Utanförskapet växer och drabbar mest invandrare.

Utanförskapets karta

Tino Sanandaji har en magister- och doktorsexamen i ekonomi från University of Chicago, ett universitet som är välkänt för bland annat sina nobelpristagare i ekonomi.

Tino uppdaterade Mauricio Rojas Utanförskapets Karta genom att använda exakt samma metodik.

Antalet bostadsområden med hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och lågt valdeltagande ökar snabbt – från 3 till 186 stycken på 22 år.

Uppehållstillstånd och utanförskapsområden

Asylsökande och utanförskap

Utanförskapets karta – Tino Sanandaji

Statistik – Migrationsverket

Följ Tino Sanandajis blogg och Facebooksida så får du skarpa analyser och en faktabaserad syn på invandringspolitiken. Lyssna på en längre intervju av bubb.la med Tino här.

 

Mauricio Rojas

Redan 1992 skrev Mauricio Rojas i DN Debatt – Vi har skapat en marginaliserad underklass som snabbt ökar i storlek, skriver forskare i invandrarfrågor

Mauricio Rojas ger sin syn i SvD 2015-10-13: Den misslyckade politiken tillåts fortsätta

”De här förorterna är hemskt illa ute och man kan inte säga att Sverige är ett integrerat land. Vi har använt de här förorterna som en förvaringsplats för de som inte platsar i det vanliga samhället.”

– Jan Edling

Ny utredning av Jan Edling bekräftar utanförskapet 2015-10-13.

FÖRORTERNA SOM MODER SVEA GLÖMDE av Jan Edling

Segregeringen ökar i Sverige

Sverige håller på att delas upp efter etnicitet, men även mellan rika och fattiga. Två nya studier behandlar fenomenet.

Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Effekten syns redan vid 3-4 % utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen. Högutbildade och höginkomsttagare flyttar först, vilket leder till att den etniska segregeringen sker parallellt med en ekonomisk.

Forskning & Framsteg – Henrik Höjer – Segregeringen ökar i Sverige

Integration – en beskrivning av läget i Sverige

I denna rapport från Statistiska Centralbyrån beskrivs likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom delar av områdena utbildning, arbetsmarknad, inkomst, demokrati och hälsa.

SCB - Integration, en beskrivning av läget

Det tar 7-8 år innan hälften av invandrarna har ett jobb.

”Lägst förvärvsfrekvens har kvinnor och män som kommit till Sverige som flyktingar. Drygt 60 procent av kvinnorna och männen är förvärvsarbetande efter 15 år i Sverige.”

Statistiska Centralbyrån

Behörighet gymnasiet

Ladda ner hela rapporten: Integration – en beskrivning av läget i Sverige:

Skolverkets statistik 2014/2015

Skolverket - behörighet yrkesprogram

Skolverket - behörighet natur

Skolverket – Betyg i grundskolan årskurs 9 läsår 2014/15

Sjunkande kunskaper bland elever (PISA)

Sverige har sjunkit till 38:e plats, av 65 undersökta länder, när det gäller 15-åriga skolelevers kunskaper inom områden som matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

PISA

”Om Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012.”

– Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren – ”Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag”

Ökad brottslighet

I Brottsförebyggande Rådets (Brå) senaste rapport skriver man:

”…utrikes födda har särskilt höga överrisker när det gäller allvarliga brott som dödligt våld, våldtäkt och rån. Bland de utrikes födda är det ungefär fyra gånger vanligare att vara registrerad för ett sådant brott än vad det är bland dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar.”

Brå rapport – Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

Brottslighet

Blir invandringen lönsam på lång sikt?

”En kurva som långsamt pekar nedåt år efter år är inte hur långsiktiga vinster brukar se ut.”

– Tino Sanandaji

Mellan åren 1995 till 2015 har skattekraften sjunkit kraftigt i Sveriges mångkulturella kommuner.

Botkyrka Södertälje Malmö2

”Den centrala förklaringen till den dåliga utvecklingen i landets mest mångkulturella kommuner skriks samtidigt ut från statistiken: invandring kombinerad med decennier av misslyckad integration.”

”Nästa år räknar Malmö kommun med 17 miljarder i nettokostnader, vilket finansieras med 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag. Ytterligare ca 5 miljarder går till landstinget i Skåne. Om Malmö vore ett eget land skulle det ha ett större strukturellt underskott än Grekland. På ytan kan delar av Malmö se ut att ha förbättrats, men det beror helt enkelt på att landets övriga skattebetalare generöst har finansierat dyra byggprojekt.”

Tino Sanandaji – Blir det lång sikt snart?

Sveriges unika tillit sjunker

Forskning & Framsteg – Henrik Höjer – Sveriges unika tillit sjunker

Forskning & Framsteg – Henrik Höjer – Demokrati är inte allt som behövs

Det internationella biståndet

Internationellt bistånd omfattar hjälpinsatser som bidrar till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och möjligheter till demokratiskt inflytande.

Det internationella biståndet är ett kostnadseffektivt sätt att hjälpa extremt fattiga människor och till att motverka överbefolkningen och dess resursbrist.

Med vaccinationsprogram minskar dödligheten. Med preventivmedel får framförallt kvinnorna mer kontroll över sitt liv, en oplanerad graviditet för en extremt fattig kan innebära en oerhört svår framtid.

Många svenskar är stolta över att deras land ger bort 1 % av BNP till världens mest behövande. Men i år tar regeringen 22 % av biståndet och lägger det på svenskt asylmottagande istället. Vår regering utreder nu att ta 60 % nästa år.

Att ta pengar från biståndet har blivit en dålig ovana med bitter eftersmak. I år tar man 8,9 miljarder kr från biståndet och lägger det på flyktingmottagande. Nästa år vill man ta 24,8 miljarder kr.

Sverige och UNHCR i siffror 2005-2015

Här kan man se att vi relativt:

  • satsar enorma resurser på asylmottagande.
  • tar emot en minoritet av världens flyktingar.
  • tar väldigt mycket pengar från biståndet.
  • ger väldigt lite till flyktingmajoriteten som är i närområdet.

Man ser även att UNHCR tar ett allt större ansvar men även får en allt mindre andel av det ekonomiska stöd som deras verksamhet kräver.

Sveriges asylkostnader är idag större än UNHCR’s resursbrist!

received_10206465306969659

Sveriges agerande är orimligt i en värld med 1 200 miljoner extremt fattiga och 60 miljoner flyktingar. Sverige är känt för sina humanitära insatser i världen men flyktingpolitiken riskerar att underminera Sveriges humanitära förmåga.

BILDSPRÅK

Svensk flyktingpolitik.

Den turkiske tecknaren Selcuk Erdem. (Översatt av Thomas Gür)
Den turkiske tecknaren Selcuk Erdem. (Översatt av Thomas Gür)

Epilog

Den akuta flyktingsituationen är utom kontroll. Förnuft, medmänsklighet och långsiktig planering är ett måste. Ett nytt tankesätt är essentiellt för att vi ska kunna lösa de växande problemen.

Det är otroligt viktigt att ta tag i dessa problem på ett hållbart sätt. Viljan att hjälpa är viktig, men förmågan att hjälpa är viktigare.

Sverige måste omprioritera så att vi hjälper så många som möjligt, inom rimliga gränser. Idag hjälper vi väldigt få, till helt orimliga konsekvenser.

Hanteringen av flyktingpolitiken måste göras med både hjärta och hjärna. Dagens svenska politik skapar växande klyftor av geografisk, ekonomisk, akademisk och etnisk karaktär. Om vi ska skapa ett jämställt, tryggt och rättvist samhälle för alla som ska bo i Sverige måste vi göra om och göra rätt.

Gilla och Dela 🙂
fb-share-icon0
0

En reaktion på ””Den humanitära stormakten””

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *