Carl Sagan

Quotefancy-3379-3840x2160

Carl Sagan - somewhere something incredible waiting

Carl Sagan var en otroligt omtyckt och framgångsrik vetenskapsman som bland annat har hyllats med tre NASA-medaljer för exceptionella vetenskapliga resultat, tre stycken Emmy-Awards och Pulitzerpriset för TV-serien och boken Cosmos. Han publicerade mer än 600 vetenskapliga artiklar och var författare, medförfattare eller redaktör för mer än 20 böcker.

Han var en amerikansk astronom, kosmolog, astrofysiker, astrobiolog, författare och känd för att lyckas förmedla svårtillgänglig vetenskap till allmänheten på ett intressant sätt. Han förespråkade Den vetenskapliga metoden och kritiskt tänkande.

När NASA:s rymdsond Voyager 1 var klar med sitt historiska uppdrag vände NASA den tillbaka mot Jorden och tog ett fotografi från 6,4 miljarder km, inget fotografi har tagits på Jorden så långt hemifrån. På bilden är Jorden endast en liten blå ljusprick…

pale_blue_dot_1

Ett halvår innan Carl Sagan dog i cancer gav han en avslutande föreläsning den 11 maj 1996 som gav fotografiet perspektiv. Hör honom beskriva fotografiet i denna fantastiska hyllningsvideo.

Carl Sagans välkända bok som blev till TV-serien – Cosmos – A Personal Voyage – täcker ett brett spektrum av vetenskapliga ämnen inklusive livets ursprung och insiktsfulla perspektiv över vår plats i universum. Serien sändes första gången 1980 och har sänts i mer än 60 länder och setts av över 500 miljoner människor.

En uppdaterad version gjordes 2014 – Cosmos – A Spacetime Odyssey – med otroliga Neil deGrasse Tyson som värd.

Carl Sagan - Stardust carl-sagan-stardust1

Carl sagan - Change of Mind

 

Pale Blue Dot

Look again at that dot. That’s here. That’s home. That’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every ”superstar,” every ”supreme leader”, every saint and sinner in the history of our species lived there – on a mote of dust suspended in a sunbeam.
The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.
Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.

När glömde Sverige lagom?

Barnen är vår framtid

Grundskolan

Skolverket – Statistik och utvärdering – Årskurs 9

PISA

”Inget av de andra 33 OECD-länderna i undersökningen har en lika stor resultatförsämring som Sverige.”

”Om Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012…//…Försämringen mellan 2000 och 2012 motsvarar cirka tre fjärdedelar av ett skolårs inlärning.”

”Mellan 2009 och 2012 föll resultaten som kraftigast och andelen skolbarn med utländsk bakgrund ökade som mest. Under den perioden försvinner 43 procent av det genomsnittliga resultatfallet.”

”Den svenska skolans förfall inleddes med individanpassade undervisningsmetoder under 1990-talet. Men det går att återupprätta kunskapsskolan.”

– Gabriel Heller Sahlgren

Skolans förfall som sagt även på skolreformer. Exempelvis ska eleverna vara mer kreativa, hitta egna vägar, arbeta i grupp, eget arbete,… Men deras brist på erfarenhet begränsar kunskapsutvecklingen. Lärarledd utbildning ger generellt mer kunskap eftersom lärare har mer kunskap och erfarenhet än eleverna. Denna kreativa inlärning fungerar extra dåligt på utländska barn.

Är du intresserad av en djupare analys av skolans utveckling? Läs Gabriel Heller Sahlgren här och här eller se honom i denna Axess video!

Arbetsmarknaden

Arbetande flyktingar

Det finns långsiktiga trender som sett likadana ut hela tiden. För att flyktinginvandringen ska bära sina egna samhällskostnader behöver 72 % förvärvsarbeta. Det tar 7-8 år innan 50 % förvärvsarbetar, efter 15 år i Sverige förvärvsarbetar 62 %. Förvärvsfrekvensen för alla utomeuropeiska invandrare 20-64 år är 51 %.

Diagrammet ovan är baserad på denna tabell

Tino Sanandaji – Skakande ny SCB-rapport om integration

Utanförskapet växer

För att klassas som ett utanförskapsområde ska minst 40 % av den vuxna befolkningen vara arbetslös samtidigt som minst 30 % av eleverna saknar behörighet till gymnasiet och/eller valdeltagandet är under 70 %.

Mellan 1990-2012 växte antalet utanförskapsområden från 3 till 186 stycken. Antalet människor som bodde i utanförskapsområden ökade från omkring 10 000 till 566 000 mellan 1990-2012. 75 % av människorna i dessa bostadsområden har utländsk bakgrund (2012).

Vi har skapat en ny växande samhällsklass bestående av främst syd- och utomeuropeiska invandrare. Denna samhällsklass präglas av utestängning från arbetsmarknaden, bostadssegregation, dåliga skolresultat, bidragsberoende samt maktlöshet och hopplöshet.

Utanförskapsområdena har även problem med gängkriminalitet, bilbränder, skolbränder och kastning av stenar och brandbomber mot utryckningsfordon.

Uppehållstillstånd och Utanförskapsområden

Asylsökande och utanförskapsområden

Man måste ställa sig frågan hur en flerfaldig ökning av en redan ohållbar flyktingmottagning kommer påverka samhället?

Man har nyligen passerat 10 000 asylsökare en enskild vecka. Det är en takt som är 20 gånger högre än under perioden 1990-2012 – den period då antalet utanförskapsområden ökade från 3 till 186.

Notera att 500 asylsökare per vecka var mer än vad svensk integrationspolitik kunde hantera. Trots att Sverige rankas högst i världen av MIPEX för sina integrationssatsningar, så har Sverige störst sysselsättningsgap inom hela OECD.

Hela rapporten – Utanförskapets karta av Tino Sanandaji

Den demografiska förändringen

Integrationen av utomeuropeiska invandrare har fungerat dåligt i 30 år, trots väldigt höga ambitioner. Förvärvsfrekvensen bland utomeuropeiska invandrare är endast 51 % och deras andel av den totala befolkningen ökar snabbt. Gruppen består av relativt många lågutbildade människor från konfliktdrabbade länder i tredje världen.

Det är önsketänkande att inbilla sig att integrationen kommer fungera bättre när vi kraftigt ökar den utomeuropeiska flyktinginvandringen. Integrationen kommer snarare fungera ännu sämre och när vi samtidigt ökar gruppens andel av den totala befolkningen så kommer det bli omöjligt att behålla en generös välfärdsstat. Och framförallt kommer Sverige segregeras alltmer.

Befolkningsdata utrikesfödda

Under hösten 2015 har antalet asylsökande nått en årstakt motsvarande omkring 400 000. Jämfört med data från 1990-2012 skulle detta kunna innebära att vi kommer ge omkring 600 000 flyktingar och deras anhöriga uppehållstillstånd varje år, om inte praxis ändras. Det motsvarar 2 Malmö, eller 25 Rosengård.

Idag kommer människor främst från Afghanistan, Syrien och Irak.

Integration – På kort och lång sikt

Tino SVT Agenda - citat

Malmö Botkyrka Södertälje

”Nästa år räknar Malmö kommun med 17 miljarder i nettokostnader, vilket finansieras med 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag. Om Malmö vore ett eget land skulle det ha ett större strukturellt underskott än Grekland. På ytan kan delar av Malmö se ut att ha förbättrats, men det beror helt enkelt på att landets övriga skattebetalare generöst har finansierat dyra byggprojekt.”

Realtid.se – Tino Sanandaji – Blir det lång sikt snart?

225 000 fattigpensionärer

”Att lyfta alla pensionärer över fattigdomsgränsen (225 000 st) skulle kosta runt 4,5 miljard kronor varje år. Utslaget på varje pensionär rör det sig om ungefär 1.700 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.”

Fattigpensionärer – en växande grupp

30 000 ensamkommande

”Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar nu kraftigt och spräcker alla tidigare prognoser. Detta innebär samtidigt att även kostnaden för denna flyktingmottagning ökar kraftigt…//…Totalt skulle kostnaden för ensamkommande flyktingbarn bli 25 miljarder kronor.”

25 miljarder är 5,5 gånger mer än vad som skulle krävas för att lyfta alla våra 225 000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen.

SVT – Dramatiskt ökad kostnad för ensamkommande

Mauricio Rojas

Mauricio Rojas

Milton Friedman

Milton Friedman

Tino Sanandaji i SVT Agenda

5 min.

Medierapportering i Sverige

”Public Service får 8 miljarder kr per år i kollektiv finansiering för sitt samhällsuppdrag att opartiskt och sakligt rapportera sanningen. SVTs och SRs uppgift är att företräda alla medborgare, inte att driva en politisk agenda. De senaste åren har Public Service misskött sitt samhällsuppdrag. Journalisterna tycks tro att de äger SVT och har rätt att driva det som en lekstuga för vänsterprogressiva.”

– Tino Sanandaji

Tino Sanandaji - Public Service

Silent majority – 58 procent anser att invandring är för stor

Sveriges bistånd faller…

Sveriges Regering och Biståndet

Ur ett humanitärt perspektiv är det vidrigt att Sverige i år tagit 8,9 miljarder kr från världens fattigaste och nästa år ville man plundra biståndet på hela 24,8 miljarder kr för att finansiera ett ineffektivt asylmottagande.

Konsekvenserna om det svenska biståndet halveras blir katastrofala i fattiga länder, larmar biståndsorganet Sida.

Efter massiv kritik tänker regeringen max ta 30 % av biståndet.

Bistånd till asylsökningar

Varför kommer så många nu?

Man kan inte söka asyl i Sverige från andra länder och vi har hela tiden haft gränskontroller som hindrat människor att ta sig till Sverige. Därför har Sverige kunnat kombinera asylrätten med generösa asylregler. Det har hela tiden funnits många miljoner människor med asylskäl men som saknat möjlighet att ta sig till Sverige. När EU:s och Schengens yttre gräns kollapsade öppnades plötsligt en landskorridor mellan Mellanöstern och Skandinavien.

Potential Net Migration Index

Det bor 700 gånger fler människor i världen än det bor i Sverige. Det finns över 1000 miljoner extremt fattiga. Vi kan omöjligtvis hjälpa alla som har det svårt. Bara i Nigeria finns det 62 miljoner människor som skulle lämna sitt hemland permanent om de fick chansen. Nigerias befolkning var 177 miljoner 2014 – 1987 var den hälften så stor.

Varför tar vi inte emot 100 000 nigerianer per år? Vore det en lösning på Nigerias problem? Nej, varje år ökar antalet människor som vill lämna Nigeria permanent med över 1 miljon vid nuvarande missnöje och befolkningstillväxt. Migration löser inte u-världens problem.

Potential Net Migration

Gallup Poll – Potential Net Migration Index

SvD – Ska Sverige BNP tävla med Nigeria?

Effektivare bistånd behövs

Alla kvinnors rätt att själva bestämma över sitt barnafödande måste uppnås för att tackla befolkningsexplosionen mänskligheten står inför. Alla ska veta vad preventivmedel är och ha tillgång till det.

Befolkningen ökar snabbast i fattiga länder inklusive länder som redan i dag är ursprung till stora flyktingströmmar. Exempelvis väntas Somalia gå från 10,7 till 27 miljoner år 2050. Afghanistan går från 32,5 till 55,9 miljoner.

Den årliga befolkningsökningen är över 80 miljoner världsmedborgare. Samtidigt krymper världens åkerarealer när den blir till öken i länder med periodisk torka och haven är nästintill utfiskade.

Ett irreversibelt socialt experiment

’This is an irreversible social experiment that no wealthy state has ever attempted. There are almost no ideas or visions over how this can be solved.”

”You can’t combine open borders with a welfare state. If you offer generous benefits, and anyone can come and use these benefits, a very large number of people will try to do that. It’s just mathematically impossible for a small country like Sweden to fund that”

– Tino Sanandaji

Åsiktsklimatet har förändrats

robert g

”Sverige idag lider av nån slags PK fascism…//…Det är lite obehagligt. Det tenderar att bli ungefär som när man jagade kommunister i USA på 50-talet.”

– Robert Gustafsson i Skavlan

Förslag på lösning

Sverige kan ha en ganska stor invandring bestående av arbetskraft och studenter från alla världens hörn. Men lilla Sverige kan inte locka med bidrag i en stor värld med många fattiga människor.

Dagens flyktingmottagande måste minskas kraftigt, antagligen till omkring 10 000 per år, inklusive anhöriga. Kostnaderna för asylprövan kan minskas kraftigt om ingen söker asyl från Sverige, utan kan göra det från ett UNHCR läger istället. Det finns så många med asylskäl att en lämplighetsprövan borde avgöra.

Personligen anser jag att Sverige ska flerdubbla sitt ekonomiska stöd till UNHCR eftersom de lider av en svår resursbrist och tar hand om majoriteten av världens flyktingar. Det skulle hjälpa många fler flyktingar, är billigare än nuvarande flyktinghjälp och det segregerar inte Sverige. Det skulle dessutom återupprätta det internationella biståndet till att åter handla om att hjälpa världens fattigaste istället för att sko entreprenörer i Sverige som tjänar miljontals kr på att ordna mat och boende åt flyktingar.

”…Sverige inför årliga kvoter för hur många flyktingar landet kan ta emot och att man ska kunna söka asyl på distans. Ingen behöver resa till Sverige för att söka. Det kan till exempel vara FN:s flyktingorgan UNHCR som avgör vilka som har mest behov av skydd, men när kvoten är fylld så får övriga vänta tills nästa år.”

”Men skulle det fortsätta så här i två år till med kanske 800.000-900.000 flyktingar på två år, ja då tror jag att den svenska välfärdsmodellen kommer att knäckas, säger Joakim Ruist.”

Joakim Ruist, migrationsforskare.

Migrationsforskaren – Sverige kommer stänga gränsen

För mer information om svensk flyktingpolitik och framförallt UNHCR’s flyktingkris läs EnergiKnut – ”Den humanitära stormakten”