Hälften av flyktingarna är barn

Hälften av alla flyktingar är barn, hälften av dessa får ingen skolgång. Det innebär att drygt 15 miljoner barn inte går i skola.

UNHCR försöker ge skydd och assistans åt 54 miljoner flyktingar men lider av resursbrist. Många svenska företag och privatpersoner skänkte pengar, nästan en halv miljard kr. Svenska staten skänkte 1,2 miljarder kr.

Antalet flyktingar ökar och med det deras behov av ekonomiskt stöd. Sverige ger relativt mindre och mindre, år 2016 gav man UNHCR 1,2 miljarder kr, samtidigt satsade man 69 miljarder kr på flyktingmottagande.

IKEA Foundation gav otroliga 281 miljoner kronor till UNHCR. Det är mer än alla privatpersoner, företag och stiftelser totalt i Sverige.
281 miljoner kronor!

35 487 miljoner kronor gavs till UNHCR globalt. De försökte ge skydd och assistans till 85 % av världens flyktingar, men de lider av halverad resursbrist.

277 466 miljoner kronor satsade Sverige och Tyskland på flyktingmottagning. Tillsammans tog de emot 2 % av världens flyktingar.

Det finns drygt 60 miljoner människor på flykt.

– – – – – – – – KÄLLOR – – – – – – –

Siffror enligt UNHCR Global Trends 2015:

Total population of concern
63 912 738 (100 %)

Total refugees and people in refugeelike situations
16 121 427 (25,2 %)
Of whom assisted by UNHCR
12 282 792

Asylumseekers (pending cases)
3 219 941 (5,0 %)

Asylumseekers Sweden
157 046 (0,25 %)

Returned refugees
201 415 (0,3 %)

IDPs protected/assisted by UNHCR, incl. People in IDP-like situations
37 494 172 (58,7 %)

Returned IDPs
2 317 314 (3,6 %)

Persons under UNHCR’s statelessness mandate
3 687 729 (5,8 %)

Others of concern to UNHCR
870 740 (1,4 %)

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html

http://reporting.unhcr.org/financial#tabs-financial-contributions

– – – – – – – –

Siffror från Regeringens budgetpropositioner:
i Miljoner kronor

Utgiftsområde 8 Migration

Utfall 2012 = 8 248
Utfall 2013 = 9 870
Utfall 2014 = 12 551
Utfall 2015 = 18 725
Prognos 2016 = 42 530

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utfall 2012 = 6 753
Utfall 2013 = 8 836
Utfall 2014 = 12 225
Utfall 2015 = 15 362
Prognos 2016 = 20 743

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Biståndsram 2012 = 35 800
varav asylkostnader = 3 504

Biståndsram 2013 = 38 157
varav asylkostnader = 4 637

Biståndsram 2014 = 38 370
varav asylkostnader = 4 988

Biståndsram 2015 = 40 445
varav asylkostnader = 8 894

Biståndsram 2016 = 43 366
varav asylkostnader = 5 873

Förslag 2017 = 46 129
varav asylkostnader = 8 100

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budgetpropositioner-per-budgetar/

– – – – – – – –

Tyskland = 21,7 miljarder euro.

https://www.google.se/amp/www.politico.eu/article/refugee-crisis-cost-germany-over-e20-billion-in-2016/amp/

– – – – – – – –

Siffror från Migrationsverket:
Asylsökande till Sverige.

1990-1999 = 24 555 /år
2000-2009 = 25 396 /år
2010 = 31 819
2011 = 29 648
2012 = 43 887
2013 = 54 259
2014 = 81 301
2015 = 162 877
2016 = 28 939

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html

– – – – – – – –

Flyktinghjälp: Sverige vs UNHCR

Flyktinghjälp Sverige vs UNHCR

UNHCR försöker ge skydd och assistans åt 54 miljoner flyktingar men lider av resursbrist. Sveriges flyktingmottagning kostar dubbelt så mycket.

Sverige tog under rekordåret 2015 emot 0,25 % av världens flyktingar, detta ledde till att regeringen fick införa gränskontroller vid Öresundsbron. Regeringen grät i TV eftersom man envist försäkrat att vår förmåga var gränslös.

Kostnaden för flyktingmottagandet i Sverige är nu dubbelt så stor som UNHCR använder globalt för att hjälpa 85 % av världens flyktingar. UNHCR gav alltså skydd och assistans åt 146 gånger fler flyktingar vid slutet av 2015, än Sverige tagit emot totalt under åren 2012-2016. UNHCR lider av resursbrist sedan flera år vilken drabbar flyktingarna. Att Sveriges flyktingmottagning delvis finansieras med biståndet drabbar världens fattigaste. 2015 tog man 22 % av hela biståndsramen.

Sveriges flykting- och integrationspolitik har delvis skapat ett nytt klassamhälle. En alldeles för stor andel av flyktingarna hamnar i ett socioekonomiskt utanförskap. Det finns både bra och dåliga exempel på individnivå, men som helhet växer andelen människor som står utanför det svenska samhället.

Mauricio Rojas och Tino Sanandaji har med hjälp av befolkningsdata från Statistiska centralbyrån studerat utanförskapet över tid.

UTANFÖRSKAP
(Max 60 % arbetar samtidigt som max 70 % klarar grundskolan)

Årtal – Antal områden – Antal människor
1990 – 3
2002 – 128
2006 – 156 – 488 000
2012 – 186 – 566 000

75 % av människorna i utanförskapsområden är invandrare och deras barn. Det är främst dessa människor som drabbas av baksidorna av utanförskapet. Sverige börjar alltmer likna USAs etniskt färgade klassamhälle. De senaste åren kommer en större andel av flyktingarna från delar av världen med lägre humankapital än tidigare flyktingströmmar, det kommer alltså vara svårare att integrera/assimilera flyktingarna som kommit de senaste åren än det var att integrera/assimilera flyktingarna som kom på 1990-talet. Det kommer dessutom många fler idag än då.

För att försöka komma tillrätta med de växande problemen måste våra lagstiftare först ta till sig den kunskap som finns tillgänglig. Därför rekommenderar jag starkt att alla läser Tino Sanandajis nyutgivna bok Massutmaning som kan beställas på www.tino.us/shop

Följande text från boken fångar situationen vi befinner oss i väl.

De flesta svenskar har stor välvilja mot och tolerans för invandrare, och önskar att invandringen skulle ha lyckats bättre. Sveriges experiment med storskalig invandring från tredje världen till en välfärdsstat har varit unikt till sin omfattning men har i många avseenden misslyckats. Sveriges samhällsproblem är i dag allt mer koncentrerade till den del av befolkningen som har invandrarbakgrund.

Utrikes födda står för ungefär 17 % av befolkningen och andra generationens invandrare står för ytterligare 5 %.

Utrikes födda utgör trots detta:
53 procent av dem med långa fängelsestraff.
54 procent av de arbetslösa.
60 procent av de utbetalda socialbidragen.
71 procent av Sveriges barnfattigdom.
76 procent av medlemmarna i kriminella gäng.

Även ökningen av problemen drivs till betydande del av invandring. Sedan tidigt 1990-tal har de med invandrarbakgrund stått för hälften av ökningen av andelen låginkomsttagare, drygt hälften av minskningen av behörighet bland elever som lämnar grundskolan, cirka två tredjedelar av ökningen av socialbidrag och mer än hundra procent av ökningen av arbetslösheten – som fallit bland inrikes födda. Problem som stenkastning mot polis och räddningspersonal och anlagda bränder är likaså starkt koncentrerade till invandrartäta områden. Det gäller att ta fram konkreta åtgärder som ger alla de invandrare som Sverige har tagit emot en plats i det svenska samhället. Det kräver i sin tur en uppriktig och evidensdriven analys av hur Sverige hamnade här, och av hur man tar sig vidare.

Sveriges invandringspolitik har inte varit pragmatisk. Personligen anser jag att vi behöver övergå till ett utökat kvotsystem för flyktingar i samarbete med UNHCR och sluta ge förtur åt de som haft råd och tillfälle att smugglas hit genom hela Europa. Vi kommer då ta emot färre flyktingar men de kommer ha mycket större möjlighet att bli en del av samhället.

Vi bör även öka bidraget till UNHCR och sluta ta pengar från biståndet. Vi bör dessutom kraftigt öka incitamenten för att lära sig svenska språket och med en pragmatisk hållning höja humankapitalet hos de som kommit till vårt land. Polisen måste ta kontroll över problemen i de särskilt utsatta områdena och tillsammans med rättsväsendet skydda alla människor som bor där från skadegörelse, våld och annan kriminalitet.

– – – – – – – – KÄLLOR – – – – – – –

Siffror enligt UNHCR Global Trends 2015:

Total population of concern
63 912 738 (100 %)

Total refugees and people in refugeelike situations
16 121 427 (25,2 %)
Of whom assisted by UNHCR
12 282 792

Asylumseekers (pending cases)
3 219 941 (5,0 %)

Asylumseekers Sweden
157 046 (0,25 %)

Returned refugees
201 415 (0,3 %)

IDPs protected/assisted by UNHCR, incl. People in IDP-like situations
37 494 172 (58,7 %)

Returned IDPs
2 317 314 (3,6 %)

Persons under UNHCR’s statelessness mandate
3 687 729 (5,8 %)

Others of concern to UNHCR
870 740 (1,4 %)

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html

http://reporting.unhcr.org/financial#tabs-financial-contributions

– – – – – – – –

Siffror från Regeringens budgetpropositioner:
i Miljoner kronor

Utgiftsområde 8 Migration

Utfall 2012 = 8 248
Utfall 2013 = 9 870
Utfall 2014 = 12 551
Utfall 2015 = 18 725
Prognos 2016 = 42 530

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utfall 2012 = 6 753
Utfall 2013 = 8 836
Utfall 2014 = 12 225
Utfall 2015 = 15 362
Prognos 2016 = 20 743

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Biståndsram 2012 = 35 800
varav asylkostnader = 3 504

Biståndsram 2013 = 38 157
varav asylkostnader = 4 637

Biståndsram 2014 = 38 370
varav asylkostnader = 4 988

Biståndsram 2015 = 40 445
varav asylkostnader = 8 894

Biståndsram 2016 = 43 366
varav asylkostnader = 5 873

Förslag 2017 = 46 129
varav asylkostnader = 8 100

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budgetpropositioner-per-budgetar/

– – – – – – – –

Siffror från Migrationsverket:
Asylsökande till Sverige.

1990-1999 = 24 555 /år
2000-2009 = 25 396 /år
2010 = 31 819
2011 = 29 648
2012 = 43 887
2013 = 54 259
2014 = 81 301
2015 = 162 877
2016 = 28 939

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html

– – – – – – – –

Tino Sanandajis bok Massutmaning kan beställas på www.tino.us/shop

– – – – – – – –