Till sista droppen olja?

Människan använder idag 170 000 liter olja varje sekund.

Det pratas mycket om energi och klimat. Jag tycker att det är viktigt med perspektiv. Därför har jag gjort flera grafer som visar skillnaderna mellan olika energislag och utvecklingen över tid, både globalt och för Sverige.

Här är en första överblick angående global energianvändning.

Man kan förenkla grafen genom att gruppera några energislag.

Var sker ökningen i världen? Europa och Nordamerika har haft en relativt stabil energianvändning i ett par decennier. Den stora ökningen sker i Asien på grund av deras växande ekonomier.

Nedan följer två olika sätt att visa samma sak. Olika energislags andel av totalen. Vårt beroende av fossil energi har ökat över tid.


Idag är 87 % av vår energianvändning fossil.

Är det möjligt för en grön revolution att ersätta oljan? Vårt oljeberoende växer fortfarande trots den gröna revolutionen.

Om man jämför hur energianvändningen förändras från år till år ser det ut såhär.

Det har visat sig vara svårt att uppskatta hur länge oljan kommer räcka. Här är en graf som visar hur verkligheten skiljer sig från tidiga förutsägelser angående när oljan tar slut. Förmodligen kommer nya fyndigheter och vår förmåga att utveckla ny teknik göra att vi har tillgång till olja ett bra tag till.

45 % av oljans sägs gå till transporter, 42 % till värme och energi, 4 % till plast, 4 % till medicin, 5 % till övrigt. Så 87 % eldas upp.

Ett intressant sätt att se utvecklingen på är genom att förstå hur energi från ved, djur och människor alltmer har ersätts av kol, olja och elektricitet när vi gick från ett bondesamhälle till dagens moderna samhälle. Ved är dock fortfarande en viktig energikälla. Nedan är två diagram som visar samma sak.

Sverige

Hur ser det ut för Sverige?

Sveriges användning av olja har sjunkit mycket sedan 70-talet. Biobränsle, vattenkraft, kärnkraft och värmepumpar har varit en viktig del av utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Svåraste sektorn att göra fossilfri är transport.

Andelen fossil energi i Sverige har minskat från 70 % till 28 % sedan 1970.

Såhär ser det ut om man slår samman några energislag.

Sveriges elproduktion

98,6 % av Sveriges elproduktion är fossilfri.

Vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och biobränslen gör Sveriges elproduktion nästan helt fossilfri. Vindkraft har blivit en viktig faktor senaste decenniet trots att den är beroende av reservkraft på grund av sin ojämna elproduktion.

En tänkbar lösning på sikt är att satsa på kärnkraft. Detta ger oss en driftsäker och förutsägbar elproduktion till exempelvis energieffektiva elbilar (Enligt beräkningar använder elbilar 60-75 % mindre energi per km än bensin- och dieselbilar)

Energianvändning per sektor

Bostäder, service och industri står för nästan 77 % av Sveriges energianvändning. Men debatten handlar oftast om transporter, vilket är förståeligt då transportsektorn fortfarande är djupt beroende av olja.

Sveriges bostäder

Andelen fossila bränslen till bostäder och service har sjunkit från 72 % till 8 % sedan 1970.

Trots att uppvärmd area ökat från 514 till 674 miljoner kvadratmeter 1983-2016 så har oljeanvändningen för uppvärmning minskat med 98 %.

Sveriges industri

1970 kom 57 % av svensk industris energianvändning från fossila bränslen. 2017 var det endast 20 %.

Sveriges transporter

Generellt tror jag att vi behöver acceptera att mänskligheten kommer att använda den fossila energi som finns tillgänglig. Den är så energirik och värdefull att det är naivt att tro att vi inte kommer använda den.

Olja används till att göra bränslen, asfalt, smörjmedel, kolväten, plast, gummi, vaxer, …

Källorna jag använt är Energimyndighetens ”Energiläget i siffror 2019” och OurWorldInData.org

Gilla och Dela 🙂
fb-share-icon0
0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *